top of page

Informació Pràctica

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Ens preocupem de posar tots els mitjans possibles, per oferir-vos la millor experiència amb la màxima tranquilitat en els nostres esdeveniments.

BIENESTAR

Y ACCESIVILIDAD

Nos preocupamos de poner todos los medios posible, para ofrecerte la mejor experiencia con la máxima tranquilidad en nuestros eventos.

drets d'admissió política d' entrades

Coneix la nostra política de compra d'entrades i drets d'admissió.

derechos de admisión y política de entradas

Conoce nuestra política de entradas y derecho de admisión.

ciutat

Cuidem-la, sentit comú, respecte i convivencia.

CIUTAT

Cuidemosla, sentido común,

respeto y convivencia.

CONTACTA

Gràcies pel teu missatge / Gracias por tu mensaje

COL.LABOREM / COLABORAMOS

Tots ells col.laboren per que la teva experiencia els nostres esdeveniments sigui segura.

Todos ellos colaboran para que tu experiencia en nuestros eventos sea segura.

logos seguretat esdevenimnets.png
logos seguretat esdevenimnets.png

ESPAIS / ESPACIOS

Espais on es desarrollen els nostres esdeveniments.

Espacios donde se desarrollan. nuestros eventos.

123456.png

PROVEÏDORS TÈCNICS / PROVEEDORES TÉCNICOS

Tots ells col.laboren per que la teva experiencia els nostres esdeveniments sigui segura.

Todos ellos colaboran para que tu experiencia en nuestros eventos sea segura.

logos proveedores.png

MARQUES COL.LABORADORES / MARCAS COLABORADORAS

logo colaboradores.png

AGRAÏMENTS / AGRADECIMIENTOS

LOGO AJUNTAMENT.png
bottom of page